Code of Conduct 

Uppförandekod och policy 

Code of conduct

Här följer några utdrag ur den uppförandekod vi på Daniel Karlssons Transport AB tillämpar och som utgör grunden i våra policys för arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö.

 

Lagar och etiska normer

Vi tillämpar alla de nationella lagar och bestämmelser som gäller affärsverksamheten. Vi stödjer principerna i FN:s Global Compact, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998.

 

Dessa innefattar bland annat:

 

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Ersättning och arbetstimmar
  • Diskriminering

 

Hälsa och säkerhet

Vi följer gällande regler för yrkeshälsa och säkerhet för att kunna erbjuda en arbetsplats som är säker och hälsofrämjande. Det innebär bland annat att vi servar fordonen kontinuerligt för att hålla en hög trafiksäkerhetsstandard på fordonen. Vi har dessutom antagit en trafiksäkerhetspolicy och en arbetsmiljöpolicy.

 

Miljö

Vi följer gällande miljölagar, bestämmelser och normer samt implementerar av verksamheten uppsatta klimatmål. Dessa finns angivna i den av verksamheten upprättade miljöpolicyn.

 

Fair Transport-företag

Vi är ett Fair Transport-företag. Det innebär att vi arbetar för en hållbar och ansvarsfull transportsektor. Vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och tar socialt ansvar.

 

Vill du veta mer om vad det innebär? Titta in på hemsidan.

https://fairtransport.se/

 

Code of Conduct

Här följer några utdrag ur den uppförandekod vi på Daniel Karlssons Transport AB tillämpar och som utgör grunden i våra policys för arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö.

 

Lagar och etiska normer

Vi tillämpar alla de nationella lagar och bestämmelser som gäller affärsverksamheten. Vi stödjer principerna i FN:s Global Compact, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet från 1998.

 

Dessa innefattar bland annat:

 

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Ersättning och arbetstimmar
  • Diskriminering

 

Hälsa och säkerhet

Vi följer gällande regler för yrkeshälsa och säkerhet för att kunna erbjuda en arbetsplats som är säker och hälsofrämjande. Det innebär bland annat att vi servar fordonen kontinuerligt för att hålla en hög trafiksäkerhetsstandard på fordonen. Vi har dessutom antagit en trafiksäkerhetspolicy och en arbetsmiljöpolicy.

 

Miljö

Vi följer gällande miljölagar, bestämmelser och normer samt implementerar av verksamheten uppsatta klimatmål. Dessa finns angivna i den av verksamheten upprättade miljöpolicyn.

 

Fair Transport-företag

Vi är ett Fair Transport-företag. Det innebär att vi arbetar för en hållbar och ansvarsfull transportsektor. Vi kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och tar socialt ansvar.

 

Vill du veta mer om vad det innebär? Titta in på hemsidan.

https://fairtransport.se/

 

Intresserad av att boka en frakt? Kontakta oss!